Naziv kompanije:
Autocentar NR
d.o.o. Požarevac
Sedište kompanije:
Beogradski put bb
12000 Požarevac
Pravna forma:
Telefon:
+381 12 285 103
Fax:
+381 12 285 073
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
17117041
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: