Naziv kompanije:
Autocentar NR
Sedište kompanije:
Ljubicevska - naselje bb
RS-12000 Požarevac
Pravna forma:
Telefon:
+381 12 515 245
Fax:
+381 12 515 073
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
Banka:
Bankovni kod:
Broj računa:
IBAN: