Приступачност

This site uses the open source Content Management System Plone. It meets the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v2.0) level 'AA' for people with disabilities, including blindness and low vision, deafness and hearing loss, learning disabilities, cognitive limitations, limited movement, speech disabilities, photosensitivity, and combinations of these.

It is also accessible to content authors with disabilities per the level 'AA' Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG 2.0).

Изјава о приступачности

Трудимо се да користимо знање и разумевање начина на који различити људи користе Интернет, како бисмо начинили ел. место које сви лако и једноставно могу да користе.

Валидација

Користимо ${xhtml} 1.0 и ${css} који су сагласни са одредбама ${w3c}, пошто верујемо да употребљивост и приступачност морају имати чврсте основе. Ако ишта на овом месту не пролази проверу, молимо да се обратите администратору (Управљање ел. местом) , а не Плоновом тиму.

Такође смо се трудили да постигнемо приступачност на нивоу AA, према издању 1.0 WCAG . Међутим, свесни смо да је један део ставки са приоритетом 3 из ${wcag2} субјективан и иако смо сигурни да смо их доста добро испоштовали, могу постојати случајеви у којима тумачење може да варира.

Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)

View Plone's VPAT (about VPAT)